✉ congtydiaocnhanland@gmail.com     |      📞 0938.969.666

6 CHÍNH SÁCH MỚI TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trong giai đoạn mới, sắp tới, Chính phủ sẽ áp dụng loạt quy định và chính sách mới về đất đai, nhà ở.

1. Sẽ bỏ khung giá đất và xác định giá theo thị trường

Trước đó, ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Nghị quyết 18 nêu rõ, các phương pháp định giá quyền sử dụng đất vẫn còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế. Giá đất được xác định thường thấp hơn nhiều so với giá đất trên thị trường. Quy định hiện nay cũng chưa xử lý triệt để tình trạng chênh lệch giá đất giáp ranh giữa các địa phương.

Vì vậy để hoàn thiện cơ chế xác định giá đất trong giai đoạn tới, Nghị quyết 18 đặt ra giải pháp đáng chú ý là bỏ khung giá đất, xây dựng cơ chế và phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường.

Trung ương sẽ xây dựng tiêu chí và quy trình kiểm tra, giám sát các địa phương trong việc xây dựng bảng giá đất, còn Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá đất. 

2. Đánh thuế cao hơn đối với người sở hữu nhiều đất, nhà ở

Đây cũng là một trong những nội dung đáng chú ý được đề cập tại Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương.

Theo đó, để hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai, Ban Chấp hành Trung ương đã đề ra giải pháp là quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang.

Đồng thời, có chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư; cùng đối tượng hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình người có công với cách mạng và các địa phương được quy hoạch sản xuất nhằm bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ các loại rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng…

3. Sắp có quy định cụ thể bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất

Cũng theo Nghị quyết 18-NQ/TW, việc thu hồi đất phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, đảm bảo chỉ được thu hồi đất của người dân sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt. Trường hợp phải bố trí tái định cư thì trước khi thu hồi buộc phải hoàn thành việc bố trí tái định cư cho người dân.

Nghị quyết 18 cũng đề ra nhiệm vụ là phải có quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sau khi thu hồi đất để người dân có đất bị thu hồi có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Ngoài ra, cũng cần quy định một cách cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể trong việc thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

4. Ngăn chặn phân lô, bán nền tại khu vực thiếu cơ sở hạ tầng

Để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, đồng thời hạn chế những bất cập, tại Chỉ thị 13/CT-TTg ban hành ngày 29/8/2022, Chính phủ đã đề ra rất nhiều giải pháp.

Trong đó, yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh phải cần có biện pháp quản lý, ngăn chặn việc chia tách, “phân lô, bán nền” tại các khu vực chưa được phép đầu tư, thiếu hệ thống hạ tầng. Đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản; chấn chỉnh hành vi mua bán trao tay, “thổi giá” gây nhiễu loạn thông tin thị trường bất động sản, từ đó góp phần bình ổn thị trường.

Bên cạnh đó, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cũng được giao thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trên địa bàn như: 

– Rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, dành quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở, khu đô thị và đảm bảo nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn.

– Rà soát đối tượng, lập và công bố Danh mục các Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ được vay gói hỗ trợ lãi suất 2% thông qua hệ thống ngân hàng thương mại…

Nhật Quỳnh