TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH DƯƠNG TRONG NĂM 2021

Trong năm 2021, thị trường bất động sản có nhiều biến động thế nhưng ta có thể thấy thị trường chưa bao giờ bị “đánh gục” ngay cả trong thời kỳ nền kinh tế gần như đóng băng do Covid. Trong đợt Covid lần thứ 3, kết hợp với thời gian nghỉ Tết kéo dài, mức độ quan tâm của thị trường bất động sản đã tăng trưởng 378%. .