6 CHÍNH SÁCH MỚI TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản (BĐS) phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trong giai đoạn mới, sắp tới, Chính phủ sẽ áp dụng loạt quy định và chính sách mới về đất đai, nhà ở.