KHU DÂN CƯ ĐẠI NHÂN LONG 1 – CHƠN THÀNH

Khu Dân Cư Đại Nhân Long 1, tọa lạc tại vị trí đắc địa xã Minh Thắng, Chơn Thành, Bình Phước là ngôi sao sáng để đầu tư trong tương lai…