ĐÁNH THUẾ BĐS CHỈ LÀ CÔNG CỤ TẠM THỜI

Giới chuyên gia bất động sản đồng tình cho rằng, đánh thuế bất động sản là một biện pháp giúp ổn định thị trường trong tạm thời, biện pháp mang tính dài hạn là gia tăng nguồn cung. Khi nguồn cung mà không đáp ứng được cầu thì giá bất động sản vẫn sẽ tăng dù có áp thuế.

ĐÁNH THUẾ BĐS TÁC ĐỘNG ĐẾN NHÀ ĐẦU TƯ

Tác động của việc đánh thuế bất động sản (BĐS) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những nhà đầu tư tham gia thị trường. Bởi lẽ, họ sẽ phải gánh nhiều khoản chi phí khác, đồng thời mức lợi nhuận chắc chắn sẽ hạ.