HÌNH THÀNH TAM GIÁC KINH TẾ ĐỒNG XOÀI – ĐỒNG PHÚ – PHÚ GIÁO​

Bình Phước và Bình Dương, TPHCM cũng siết chặt hợp tác huy động nguồn lực triển khai dự án đường cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Phú Giáo – Đồng Phú – Đồng Xoài.