BÌNH DƯƠNG MỞ RỘNG QUỐC LỘ 13

Mở rộng quốc lộ 13 bắt đầu từ cầu Bình Triệu đến nút giao thông Bình Phước (TP.Thủ Đức), có tổng chiều dài hơn 4,5 km sẽ được mở rộng 53-60m, với tổng vốn đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng. Dự án được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM trình thành phố quyết định chủ trương đầu tư nâng cấp mở rộng dự tính thực hiện từ năm 2019 đến 2023.