ĐÃ ĐẾN LÚC CẦN NỚI “ROOM” TÍN DỤNG?

Dư nợ tín dụng bất động sản đến cuối tháng 6/2022 đạt trên 2,36 triệu tỷ đồng, tương đương tăng 14,07% so với cuối năm 2021, cao hơn tăng trưởng tín dụng chung của toàn hệ thống.