CẨN TRỌNG THIẾU NGUỒN CUNG BẤT ĐỘNG SẢN GÂY SỐT GIÁ ĐẤT

Theo thống kê của Bộ Xây dựng trong cả quý I/2022 cả nước chỉ có thêm 56 dự án bất động sản (BĐS) đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai được Sở Xây dựng các địa phương cấp phép.​