THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN PHÍA NAM “MẤT NHIỆT”

Trong khi nhu cầu tìm kiếm bất động sản vẫn tiếp tục tăng mạnh tại các thị trường phía Bắc, nhiều địa phương phía Nam xuất hiện tình trạng thanh khoản giảm, nhu cầu giao dịch đi xuống.